سبزۀ جان
11:49:43 | ۱۳۹۳ پنج شنبه ۷ فروردين | ارسال شده در
 
 
ای صبح مـرا حدیث آن مــه کن
ای باد، مــرا ز زلــفش آگـــه کن
ای قرصــهٔ آفتـــاب پیــش مـــــن
بگشای زبــان، قصـد آن مــه کن
ای خیل خیال دوست هر ساعت
از سبــــزهٔ جـان مــرا چراگه کن
ای لاف زده ز عشـق و دل داده
جان هم بده و به کوی او ره کن
ای خــاقــانـی دراز شـــد قصـــه
جان خواهد یـــــار قصه کوته کن

 
   
نظرات کاربران - 0 نظر ثبت شدهطراحی و اجرا توسط مهندسین پایداری اطلاعات دوران