به بهانۀ چاپ پنجم مجموعۀ دختر ستاره ای
3:18:11 | ۱۳۹۳ سه شنبه ۱۲ فروردين | ارسال شده در
 
 
2 آوریل
... لئو، من دوباره خودم هستم. امیدوارم طور دیگری آرزو نکرده باشی... منظورم این است که دختری را داری که سه هزار کیلومتر دورتر از تو دارد به خاطر تو از بین می رود، فقط با خاطره ی تو اشک می ریزد، اشتهایش را از دست داده، خودش و عزت نفسش را از دست داده - خوب، این جایزه برای خودخواهی هر مردی کافی نیست؟ ... مطمئن باش بعدها هم به اندازه ی قبل دلم برایت تنگ می شود. باز هم با یاد و خاطره هایت لبخند می زنم. همچنان عاشقت خواهم بود، اما به خاطر تو از خودم دست نمی کشم. نمی توانم بدون پایبندی و وفاداری به خودم، به تو وفادار باشم... اگر مقدر باشد که ما دوباره با هم باشیم، لازم است بدانی منِ واقعی را به دست می آوری، نه نیمه ی هق هقویی از من را.


دختر ستاره ایِ همیشه عاشق/ مجموعۀ دختر ستاره ای/ جری اسپینلی/ فریده اشرفی/انتشارات ایران بان/ چاپ پنجم بهار 1393

 
   
نظرات کاربران - 0 نظر ثبت شدهطراحی و اجرا توسط مهندسین پایداری اطلاعات دوران